ParkeerboeteIk heb een parkeerboete ontvangen omdat ik niet betaald had voor parkeren, want de parkeerautomaat was kapot. Heeft het nut bezwaar aan te tekenen en wat kost dit?

Er wordt in Nederland gecontroleerd op naleving van het parkeerbeleid. Als u zich niet houdt aan de parkeerregels, riskeert u een parkeerboete. Als u bijvoorbeeld niet of te weinig parkeergeld betaalt of uw motorrijtuig fout parkeert, kunt u een naheffingsaanslag (parkeerboete) of een wielklem krijgen. Als uw motorvoertuig hinderlijk geparkeerd staat, kan het zelfs worden weggesleept.

Kosten Parkeerboete

Een parkeerboete kost ongeveer € 55,00, een wielklem € 155,00 en wegslepen al gauw € 200,- .

Bezwaar aantekenen

Bezwaar aantekenen loont! Uit onderzoek dat Heleen Elbert voor 'Belastingzaken' deed naar rechtspraak op het gebied van de parkeerbelasting blijkt dat in 60 Ă  70% van de zaken die de rechter behandelt, de beslissing in het voordeel van de beboete parkeerder uitpakt.

Bij de gemeente moet je binnen zes weken na het krijgen van de parkeerboete bezwaar aantekenen. Tegen de uitspraak van de gemeente kun je in hoger beroep bij de rechtbank. Dat kost €37 aan leges, maar dat krijg je terug als je wint. Bij de rechtbank blijken parkeerboetes nogal eens in de prullenbak te verdwijnen, omdat de rechter vindt dat gehandeld is in strijd met het redelijkheidsbeginsel. Bezwaar aantekenen heeft echter alleen zin als u een gegronde reden heeft.

TIP Voorbeeld Bezwaarschrift
Let altijd op de parkeertarieven op de automaat. Soms verandert een parkeertarief. Wij zijn daar niet voor aansprakelijk.